Konserwacja sprzętu ppoż.

Konserwacja sprzętu przeciwpożarowego

Chcąc sprostać wymaganiom związanym z dbałością o bezpieczeństwo przeciwpożarowe wewnątrz danego obiektu, należy nie tylko zapewnić odpowiednie rozwiązania, ale także na bieżąco dbać o ich stan. Właśnie dlatego konieczna jest konserwacja drzwi przeciwpożarowych.

Niezbędne do wykonania prace obejmują ich ogólną kontrolę, sprawdzenie czy są kompletne i poprawnie oraz swobodnie działają, poprawnie się zamykają i otwierają. W przypadku, gdy drzwi posiadają dźwignie antypaniczne, sprawdzana jest również poprawność ich działania. Przeprowadzana jest także kontrola wszystkich dodatkowych elementów.

W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, właściciel lub inna osoba odpowiedzialna za obiekt, jest informowany o konieczności przeprowadzenia napraw.

W ramach usług konserwacji sprzętu pożarowego zajmujemy się urządzeniami ppoż. Działamy na terenie Wrocławia, Legnicy oraz wielu innych miast.

W ramach naszych usług oferujemy konserwację oraz przeprowadzanie konserwacji sprzętu PPOŻ. Należą do nich np.:

  • hydranty zewnętrzne,
  • hydranty wewnętrzne,
  • podręczny sprzęt gaśniczy.

Wykonywane przez nas przeglądy są przeprowadzane bezpośrednio na terenie obiektu. Potwierdzeniem naszych działań jest odpowiedni protokół. Ponadto, każda gaśnica jest wyposażona w kontrolkę, która stanowi potwierdzenie jej sprawności.

W wypadku, gdy gaśnica wymaga remontu, również można skorzystać z naszej oferty. Oferujemy jej naprawę w naszym warsztacie serwisowym. Jeśli jest taka konieczność, oferujemy sprzęt zastępczy.

Jesteśmy w stanie wyposażyć Państwa obiekty w podręczny sprzęt gaśniczy oraz zapewnić mu odpowiednie oznakowania.

Do tej pory, z naszych usług skorzystało ponad 300 firmy. Zaufaj nam i dołącz do grona zadowolonych klientów.

Wymagana częstotliwość dokonywania konserwacji poszczególnych urządzeń:

Rodzaj urządzenia:

Częstotliwość przeglądów:

Podręczny sprzęt gaśniczy

co najmniej raz w roku

Hydranty wewnętrzne

co najmniej raz w roku (co pięć lat próba ciśnieniowa węży)

Hydranty zewnętrzne

co najmniej raz w roku

Oświetlenie ewakuacyjne

co najmniej raz w roku
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Koordynator ds. sprzedaży i konserwacji sprzętu:
Waldemar Szklarz
tel. +48 881 693 371
email: waldemarszklarz@bhprevent.pl
Masz pytania, prosimy o kontakt:

Sprawdź nasze ostatnie realizacje:

Sprawdź nasze ostatnie referencje: