Uzgodnienia ppoż.

Prowadzimy kompleksowe uzgodnienia ppoż. projektów budowlanych oraz branżowych dając gwarancję profesjonalizmu i rzeczowego doradztwa na etapie planowania nowo budowanych obiektów. Profesjonalne konsultacje na etapie planowania pozwalają znacznie zredukować koszty inwestycji oraz uniknąć zbędnych rozwiązań generujących dodatkowe koszty. 

Szczerze polecamy współpracę z zakresu doradztwa na wstępnym etapie planowania budowy. Wprowadzenie niektórych rozwiązań na etapie planowania znacznie ułatwia dostosowanie obiektu do obowiązujących regulacji prawnych z obszaru ochrony przeciwpożarowej. 

Ponadto, specjalizujemy się w przygotowywaniu ekspertyz przeciwpożarowych proponujących rozwiązania zamienne dla obiektów istniejących, które muszą zostać dostosowane do obowiązujących przepisów.

"Dobrze opracowana dokumentacja ppoż stanowi bardzo wartościowe źródło wszelkich niezbędnych informacji dla inwestora i  zarządcy. Znaleźć w niej możemy m.in. zbiór wskazań i wytycznych dotyczących prawidłowego sposób organizacji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, w tym uwarunkowań technicznych oraz potencjalnych źródeł zagrożenia. Dostosowanie się do zawartych wskazań ogranicza ryzyko wystąpienia pożaru oraz podnosi bezpieczeństwo użytkowników obiektu".

 Realnie obniżamy koszty ubezpieczenia obiektów wdrażając optymalne rozwiązania natury organizacyjnej.

 Kierujemy się zasadą, iż każdy dokument powinnien zawierać kompleksowy zbior informacji warunkujących bezpieczeństwo pożarowe. 

Masz pytania, prosimy o kontakt!

Sprawdź nasze ostatnie realizacje:

Sprawdź nasze ostatnie referencje: