Zarządzamy systemem bezpieczeństwa pożarowego

Wdrażamy kompleks rozwiązań bezpośrednio poprawiających bezpieczeństwo przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa z zakresu ochrony ppoż.

Zajmujemy się profesjonalną obsługą i doradztwem z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (usługi ppoż) na terenie miast Warszawa, Wrocław, Legnica oraz innych miast na terenie całego kraju. Za najważniejszy cel stawiamy sobie fachowe podejście do każdego prowadzonego zagadnienia. Staramy się zapewnić naszym klientom najwyższy standard usług doradczych i szkoleniowych. 

Kadrę naszej firmy stanowią dynamiczne osoby posiadające wiedzę i doświadczenie wykraczające poza standardową znajomość obszarów bezpieczeństwa. Odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz bagaż doświadczeń wyniesiony z pracy w innych placówkach gwarantują właściwe wypełnianie powierzonych nam obowiązków. Współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami oraz specjalistami z całej Polski, którzy zajmują się zawodowo problematyką zarządzania bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.


Aktualności:

Jakiś czas temu udało nam się nawiązać wielowymiarową współpracę z ARYZTA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu. Nasze ostatnie zlecenia polegało na przeprowadzeniu kompleksowego czyszczenia, oraz zabezpieczenia /konserwacji powierzchni w w/w zakładzie. Wszystkie prace były prowadzone na wysokości, przez wykwalifikowanych pracowników przy pomocy specjalistycznego sprzętu oraz w pełnym zabezpieczeniu. 

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy audyt instalacji oraz systemów ochrony ppoż. w jednym z zaprzyjaźnionych zakładów produkcyjnych położonym w okolicy miasta Legnica. Nasza współpraca układa się doskonale od dłuższego czasu, a zakres obowiązków obejmuję tworzenie instrukcji bezpieczeństwa nowo powstałych budynków, rozbudowanych fragmentów hal produkcyjnych, ocenę zagrożenia wybuchem, oraz ciągłą kontrolę bezpieczeństwa i prawidłowość ustawienia/funkcjonowania urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Świadczymy kompleksowe usługi ppoż. oraz konserwację i przegląd sprzętu gaśniczego dla  Polskich Kolei Państwowych. W tej chwili obsługujemy oddział PKP z siedzibą w Głogowie.

 


Opracowaliśmy dokument "Ocena zagrożenia wybuchem" oraz "Dokument zabezpieczenia przed wybuchem" dla zakładu Hörmann Legnica sp z o.o. z siedzibą w okolicy miasta Bolesławiec.


Opracowaliśmy "Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego" oraz "Plany ewakuacji" dla Zespołu Szkół Podstawowych w Zagrodnie oraz filiach w Radziechowie, Olszanicy
i Brochocinie.


Jeden z Naszych Specjalistów miał przyjemność uczestniczyć w V Międzynarodowej Konferencji Hazex " Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle". 

Nawiązaliśmy współpracę z firmą LGChem Wrocław Energy sp z o.o. w ramach której opracowaliśmy specjalistyczne dokumenty dot. bezpieczeństwa pożarowego nowo wybudowanego zakładu z siedzibą w okolicy miejscowości Wrocław.Dokładnie 13 sierpnia 2012 r. rozpoczęliśmy działalność świadcząc usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Był to dla nas wymagający okres pełen radości, sukcesów i niezaspokojonej chęci rozwoju i poprawy świadczonych usług. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszej kadry oraz zdobywanie kolejnych doświadczeń zaowocowało ponad 1 200 wykonanymi zleceniami. 

Dokonaliśmy opracowania oraz doposażenia obiektu elektrowni wodnej na zlecenie firmy "Konsorcjum budowlane DORACO" z siedzibą w miejscowości Gdańsk. Jest to już kolejna firma, która zwraca się do nas z prośbą o wykonanie dokumentacji dla obiektów o specjalnym przeznaczeniu.

Dokonaliśmy konserwacji oraz czyszczenia zbiorników w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Legnica. Stężenie par cieczy używanych w w/w procesie wymagały od Nas zastosowania zewnętrznego źródła powietrza oraz specjalistycznego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Zlecone zadania udało się wykonać wzorowo.

Zajmujemy się:

 

Nadzór i consulting budowlany

Prowadzimy nadzór i consulting budowlany z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przygotowujemy kompleks niezbędnych dokumentów, uzgodnień oraz na bieżąco doradzamy, doposażamy oraz nadzorujemy wszelkie poczynania z obszaru bezpieczeństwa pożarowego. Reprezentujemy inwestora przed organami kontrolnymi oraz pomagamy w czynnościach odbiorowych. 

Pomagamy zaoszczędzić zdrowie i pieniądze.

Kompleksowa obsługa zewnętrzna

W ramach kompleksowej obsługi zewnętrznej prowadzimy wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem pożarowym obiektu. Sporządzamy i nadzorujemy pełną dokumentację, prowadzimy szkolenia oraz zapewniamy konserwację sprzętu przeciwpożarowego. Stanowimy merytoryczne wsparcie dla specjalistów bhp każdego zakładu, przez co podnosimy poziom bezpieczeństwa zakładu. 

W niskiej cenie zapewniamy obsługę eksperta.

Sprzedaż i konserwacja sprzętu ppoż.

Zajmujemy się kompleksowym wyposażaniem obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia przeciwpożarowe oraz znaki bezpieczeństwa. Ponadto, nadzorujemy i przeprowadzamy konserwację wszelkich instalacji warunkujących bezpieczeństwo pożarowe. 

Z nami masz pewność profesjonalnie i terminowo wykonanej usługi.


Pomagamy:

Historia dzieci z parku Amora Gedel:

Korzystając z wolnego czasu podczas misji rozwojowej mającej na celu merytoryczne wsparcie ratowników lokalnych straży pożarnych w etiopskim mieście Hawassa nasze zainteresowanie wzbudziła  grupka dzieci bawiących koło naszego miejsca szkoleń, a jak się później okazało - ich miejsca zamieszkania – parku Amora Gedel. Każdego dnia dzieci pierwsze pojawiały się na miejscu zbiórki od samego rana wywołując uśmiech na naszych twarzach, a ich obecność stawała się swoistym rytuałem, bez którego zajęcia nie mogły się rozpocząć. Przez cały okres naszych szkoleń dzielnie towarzyszyły nam każdego dnia grzecznie siedząc i obserwując nasze starania oraz bawiąc się w okolicy. Pomimo tego, że nie byliśmy się w stanie z nimi bezpośrednio porozumieć - dzieci znają głównie język Sidaminia i jedynie podstawowe wyrazy języka Amharskiego - staraliśmy się ..


Prowadzimy profesjonalne szkolenia:

Zajmujemy się przeprowadzaniem profesjonalnych szkoleń, które z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracowników w Państwa firmie. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Posiadają oni doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne niezbędne do tego, aby szkolenia ppoż na długo zostały w pamięci wszystkich jego uczestników. Polecamy się w miejscowości Wrocław, Legnica, Lubin, Polkowice, Głogów, Wałbrzych, Bolesławiec i wielu innych. 

Zajęcia prowadzone, zarówno w formie wykładu jak i ćwiczeń praktycznych, pozwalają na lepsze zrozumienie poruszanego problemu, a co za tym idzie, bezpośrednio wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych.

 

Zarządzania bezpieczeństwem pożarowym

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie dla managerów i kadry kierowniczej zakładów oraz pracowników służby bhp. Zapoznajemy kadrę kierowniczą z rozwiązaniami, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego zakładu na odpowiednim poziomie. 

Wykorzystania sprzętu gaśniczego

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Szkolenie dla pracowników przedstawiające podstawowe informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa pożarowego zakładu pracy.

Pierwszej pomocy medycznej

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Szkolenie dla wszystkich pracowników stanowiące nieodzowny element bezpieczeństwa.  Nabyte umiejętności gwarantują możliwość udzielenia pierwszej pomocy medycznej wnagłych przypadkach.

Szkolenie grup ratowniczych

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Tworzenie grup ratowniczych (alarmowych) w dużych zakładach produkcyjnych stało się standardem świadczącym o dużej świadomości i odpowiedzialności kierownictwa zakładu.  Program szkolenia jest dostosowywany do procesu produkcyjnego oraz zagrożeń mogących wystąpić w zakładzie.


Realizujemy:

Opracowywanie specjalistycznej dokumentacji

Sporządzamy kompleksową dokumentację z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Uzgadniamy projekty budowlane. Opracowujemy "Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego", "Ocenę Zagrożenia Wybuchem" oraz "Dokument zabezpieczenia przed  wybuchem" w języku polskim lub angielskim.

 Na potrzeby zakładów z zagranicznym kapitałem opierwamy się zarówno na polskich normach jak i na zakranicznych standardach.

Usługi wysokościowe

Wykonujemy wszelkie prace na wysokości, w tym remonty, konserwacje, czyszczenia oraz prace rozbiórkowe. Posiadamy wszelkie uprawnienia i bogate doświadczenie pozwalające nam rzetelnie wykonywać powierzone zadania. Każdy z pracowników pracujących na wysokości posiada odpowiednie uprawnienia oraz wyposażenie pozwalające mu wykonać wszelkie podjęte zlecenia przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa.

Korzystamy z rozwiązań zapewniających wysoką efektywność pracy przez co zlecenia wykonujemy szybko i profesjonalnie.


Mamy swoich przedstawicieli na terenie całej Polski!

Kliknij w wymienione województwo, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym przedstawicielem w danym regionie. 

Stanowimy prawdopodobnie największe konsorcjum ekspertów ds. bezpieczeństwa pożarowego w Polsce!


Dotychczas zrealizowaliśmy:

16

Ilość spółek stale obsługiwanych z zakresu ochrony ppoż. 

121

Ilość opracowanych specjalistycznych dokumentów ppoż.

98

Ilość przeprowadzonych szkoleń

198

Ilość obiektów stale obsługiwanych z zakresu konserwacji sprzętu ppoż.

 

Zaufali nam m.in:

i wiele innych..


Sprawdź nasze ostatnie realizacje:

Sprawdź nasze ostatnie referencje: