Szkolenie grup ratowniczych (alarmowych)

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy to obowiązek ustawowo nałożony na przedsiębiorcę. Chcąc sprostać wymogom prawnym, pracodawcy mają jednak różnorodne środki i narzędzia. Korzystając z nich mają możliwość zadbać o przestrzeganie przepisów BHP, bezpieczeństwo na terenie przedsiębiorstwa oraz umożliwić ewentualnym poszkodowanym otrzymanie sprawnej pomocy. Jednym z takich rozwiązań jest tworzenie grup ratowniczych. Pracownicy, którzy wchodzą w skład takiej grupy posiadają odpowiednie przeszkolenie, stosowną wiedzę oraz umiejętności obejmujące zasady BHP oraz udzielania pierwszej pomocy.

Tworzenie grup ratowniczych jest działaniem, które obecnie można uznać za standardowe na terenie większości przedsiębiorstw. Jest ono bowiem nie tylko bardzo praktyczne i znacznie podnosi bezpieczeństwo, ale także dobrze świadczy o firmie. Stanowi bowiem oznakę, ze kadra kierownicza rozumie zagrożenia występujące w miejscu pracy, podchodzi do nich poważnie i faktycznie chce zapewnić pracownikom bezpieczeństwo.

Chcąc założyć grupę ratowniczą w swoim przedsiębiorstwie nie wystarczy tylko wybrać pracowników i obarczyć ich odpowiedzialnością. Konieczne jest jeszcze zapewnienie im odpowiedniej wiedzy i umiejętności. W tym celu warto skorzystać z przygotowywanych przez nas kursów. Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenia dla pracowników, zawierające nie tylko wyczerpującą gamę wiadomości teoretycznych, ale także pozwalające na przećwiczenie wszystkiego w praktyce.

Na naszych kursach przekazujemy konkretną wiedzę przekazywaną w przystępnych i łatwy do przyswojenia sposób. Każdy kurs projektujemy w oparciu o konkretne potrzeby danej firmy. Dzięki czemu wiedza jest dostosowana do konkretnych warunków panujących w przedsiębiorstwie oraz niebezpieczne, jakie mogą pojawić się na jego terenie. Każdy z naszych wykładowców to wykwalifikowany, doświadczony specjalista z zakresu BHP, posiadający wysokie umiejętności dydaktyczne. Jeśli chcesz zorganizować szkolenie w swojej firmie, serdecznie zachęcamy do kontaktu.