System Sygnalizacji Pożarowej. Działanie i korzyści podczas pożaru

Zdarza się, że ogień rozwija się w ukrytych i niedostępnych dla ludzi miejscach, a gdy jest już widoczny dla ludzi, to jest bardzo trudny do powstrzymania nawet przez profesjonalne służby. Zastanawiasz się, jak szybko zauważyć i skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ognia w dużych budynkach, takich jak fabryki, galerie handlowe oraz inne obiekty? Wystarczy postawić na sprawdzony System Sygnalizacji Pożarowej. Zastanawiasz się co to, jak działa SSP oraz jakie są korzyści posiadania takiego systemu? Czytaj dalej!

System Sygnalizacji Pożarowej - co to?

SSP to zaawansowana technologia, której zadaniem jest wykrywanie zagrożenia pożarowego, sygnalizacja oraz powiadamianie o zagrożeniu, a także wykonywanie funkcji sterujących. Nad bezpieczeństwem obiektu nieprzerwanie czuwają różnorodne urządzenia i podzespoły, które skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia oraz zapewniają sprawną ewakuację.

Działanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej

Dobrze przemyślany wybór i profesjonalne zaprojektowanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej są niezbędne, by zapewnić zgodność techniczną i formalną z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie zagwarantować wysoki poziom ochrony. Nowoczesne urządzenia oferują ciągłość nadzoru i automatyczne powiadomienia o niebezpieczeństwie. Wszystko to skutkuje szybkim wykryciem pożaru i przeciwdziałaniu jego rozwojowi. Praca Systemu Sygnalizacji Pożarowej oparta jest na działaniu rozmieszczonych w obiekcie czujników pożarowych, które reagują na dym, wzrost temperatury w pomieszczeniu oraz płomień. Sygnał wysyłany jest do centrali, w której wyświetlana zostaje informacja o położeniu czujki, która wykryła zagrożenie.

Korzyści Systemu Sygnalizacji Pożarowej

Do zalet Systemu Sygnalizacji Pożarowej możemy zaliczyć przede wszystkim minimalizację strat materialnych i ludzkich. SSP dodatkowo potrafi sterować różnymi urządzeniami, takimi jak drzwi pożarowe czy wentylacja awaryjna - możliwości konfiguracji i rozbudowywania SSP są praktycznie nieograniczone. Z powodzeniem stosowane są w obiektach komercyjnych i publicznych, w których występuje duże natężenie zasobów materialnych bądź ludzkich, informując odpowiednie służby, gdzie występuje zagrożenie i dbając o bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych.