Prewencja - czyli bezpieczeństwo pożarowe od podstaw

Jednym z najważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej jest prewencja. Takie podejście jest bardzo praktyczne, ponieważ dużo bezpieczniej, taniej i bardziej opłacalnie jest dbać o to, by jak najbardziej zmniejszyć prawdopodobieństwo wybuchnięcia pożaru, niż walczyć z żywiołem, gdy pojawi się zagrożenie. Profilaktyka jest zbiorem niezwykle istotnych działań, mających na celu ograniczyć liczbę powstających pożarów oraz zmniejszyć ich rozmiary oraz jak najbardziej ograniczyć skutki.

Jakie są najpowszechniejsze działania prewencji przeciwpożarowej?

Bardzo istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji. Każdy obiekt musi mieć wytyczoną trasę, która posłuży do ewakuacji ludzi, zwierząt oraz mienia.

Konieczne jest zainwestowanie we właściwy sprzęt gaśniczy, urządzenia ochrony przeciwpożarowej oraz niezbędne zabezpieczenia.

Do podstawowych działań należy usuwanie przyczyn powstawania pożarów. Chodzi o to, by dokładnie przeanalizować teren obiektu i określić, gdzie występuje największe zagrożenie pożarem, a następnie jak najbardziej ograniczyć prawdopodobieństwo jego powstania.

Następnym, ważnym elementem działań prewencyjnych, jest ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się ognia. Istotne jest, by zastosować takie zabezpieczenia, które w jak największym stopniu ograniczą powierzchnię ewentualnego pożaru.

Niezwykle istotnym elementem działań prewencyjnych jest edukacja osób przebywających na terenie budynku. Bardzo ważne jest jest zapoznanie ludzi z zasadami ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu można być pewnym, że będą oni potrafili w sposób bezpieczny korzystać z obiektu.

Działania prewencyjne, a obowiązujące przepisy prawne

Kwestie dotyczące prewencji przeciwpożarowej regulują przepisy polskiego prawa, a dokładniej ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z jej zasadami, prewencją muszą być objęte wszystkie obiekty gospodarcze, dobra kultury narodowej, obiekty użyteczności publicznej, mienie państwowe, komunalne, społeczne oraz indywidualne. Celem wdrażania zasad ochrony przeciwpożarowej jest spowodowanie właściwych zachowań u ludzi poprzez działania informacyjne oraz niezbędne działania mające zminimalizować ryzyko pożaru.