Oznaczenia ewakuacyjne - czyli znaki ewakuacji i ppoż.

Stanowią podstawowy element oznaczenia każdego obiektu. Ich zastosowanie w sytuacji kryzysowej pomaga bowiem osobom znajdującym się na terenie obiektu szybko znaleźć drogę ewakuacyjną. Ułatwiają zatem orientację w trakcie zagrożenia. Właśnie z tego powodu muszę mieć formę czytelnych piktogramów, które mogą zostać rozpoznane już na pierwszy rzut oka i w podczas dużego stresu.

Wymogi prawne wobec oznaczenia ewakuacyjnego


Aktualna norma, która zwiera wymagania dotyczące oznaczenia ewakuacyjnego to PN-EN ISO 7010:2012. Dopuszczalne jest również korzystanie z oznaczeń dostosowanych do wycofanej już normy PN-92/N-01256/02. Warto jednak pamiętać, że była ona tworzona według standardu polskiego, podczas gdy PN-EN ISO 7010:2012 ma charakter międzynarodowy, co sprawia, że nawet obcokrajowcy będą w stanie bezproblemowo rozpoznać poszczególne znaki.

Obowiązek umieszczenia znaków ewakuacji wewnątrz budynku spoczywa na właścicielach lub zarządcach. Zgodnie z ustawą, muszą być umieszczone w każdym budynku, poza domami mieszkalnymi, a zatem w biurach, urzędach, szkołach, galeriach handlowych, szpitalach, domach kultury, a także w wielu innych miejscach.

Znaki ewakuacyjne powinny znajdować się w każdym miejscu, gdzie może zajść jakakolwiek wątpliwość odnośnie drogi ewakuacyjnego, w pobliżu źródła światła. Powinny być znajdować się zawsze tam, gdzie krzyżują się korytarze lub gdzie znajdują się schody.

Wśród nich można znaleźć znaki, które wskażą nam drogę do wyjść oraz drzwi, miejsc zbiórki, znaki informujące o przeszkodach oraz oznaczenia ratunkowe, które pomogą nam, gdy ewakuacja nie jest wymagana.

Oznaczenia mają kształt kwadratu lub prostokątna oraz barwę zieloną oraz bieli fotoluminescencyjnej. Wymiary oznaczeń są uzależnione od ich widoczności na drodze ewakuacji, ponieważ muszą być bezproblemowo dostrzegalne z każdego miejsca.

Po co są montowane


Ich nadrzędnym celem jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które przebywają wewnątrz budynku. Oznaczenia ewakuacyjne powinny być odpowiednio rozpieszczone, by mogły być bezproblemowo dostrzeżone zarówno w dzień, jak i w nocy.