Operat przeciwpożarowy – czyli jak bezpiecznie przechowywać odpady

Zgodnie Rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 19 lutego 2020 w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie spełniać mają obiekty budowlane przeznaczone do magazynowania, zbierania i przetwarzania odpadków, konieczne jest przygotowanie operatu przeciwpożarowego, który będzie podejmował tę kwestię. Jednym z elementów, wchodzących w skład wniosku jest operat przeciwpożarowy. Dokument ma określać warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, jego części albo miejsca, w którym przechowywane będą odpady.

Co ma na celu przygotowanie operatu?

Jego celem jest określenie kwestii, które pozwolą w jak największym stopniu ograniczyć zagrożenie oraz straty na wypadek wystąpienia pożaru oraz umożliwienie bezpiecznej ewakuacji. Dzięki niemu można zadbać o nośność konstrukcji obiektu przez określony czas, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu, zapewnienie bezpieczeństwo ekipom ratowniczym oraz umożliwienie im podjęcie właściwych działań.

Podstawowym celem przepisów jest oczywiście zapobieganie pożarom oraz ich ograniczenie w miejscach magazynowania odpadów, a w razie ich wystąpienia, możliwie ograniczyć straty.

Rozporządzenie dotyczy odpadów palnych, w tym stałych, płynnych i gazowych. Istotną rolę odgrywają wymagania techniczno-budowlane, które dotycząc klasy odporności pożarowej budynków, gęstości obciążenia ogniowego, dopuszczalnej powierzchni stref pożarowych oraz klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów.

Kto zajmuje się opracowywaniem operatów przeciwpożarowych?

Wszystko zależy to tego, jaki organ będzie wydawał zezwolenie na magazynowanie lub przetwarzanie odpadów. Jeśli jest to Marszałek Województwa lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wykonaniem operatu może zająć się rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w przypadku, gdy jest to Starosta, operat może być przygotowany także przez inżyniera pożarnictwa lub osobę z ukończonymi studniami wyższymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa oraz specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.