Kategorie i rodzaje gaśnic- jak dobrać do swoich potrzeb?

Bezpieczeństwo pożarowe to obowiązek, który spoczywa na właścicielach firm czy obiektów komercyjnych. Na terenie powinny być umieszczone i odpowiednio oznakowane gaśnice, które zaliczane są do podstawowego sprzętu gaśniczego. Można je podzielić na przenośne i przewoźne, ale nie tylko. Warto znać charakterystykę każdej z nich.

Podstawowe rodzaje gaśnic

Na rynku dostępne są trzy podstawowe rodzaje gaśnic, z których każda służy do gaszenia innych grup pożarów. Warto zaopatrzyć się w taki sprzęt gaśniczy, który posłuży do unicestwienia najbardziej prawdopodobnych do wystąpienia zagrożeń związanych z ogniem.

Wśród nich wyróżnić można gaśnice:
  • proszkowe - wypełnione są drobnym proszkiem gaśniczym, który jest wyrzucany z butli za pomocą gazu niepalnego. Ma to na celu odcięcie płonącego miejsca od dopływu tlenu. Do gaszenia stosuje się proszki fosforanowe, a także proszki węglanowe.
  • śniegowe - wykorzystany w nich skroplony dwutlenek węgla wydostając się z butli ulega rozprężeniu, osiągając przy tym temperaturę -78 stopni Celsjusza. Dzięki temu tworzy on na gaszonej powierzchni obiektu warstwę suchego lodu. Takiego sprzętu gaśniczego nie wolno używać do gaszenia ludzi, bowiem materiał gaśniczy może spowodować nieodwracalne w skutkach odmrożenia.
  • wodne – ich głównym składnikiem jest piana gaśnicza uwalniana za pomocą sprężonego gazu niepalnego. Ze względu na obecność w składzie wody, tego sprzętu gaśniczego nie powinno się używać do gaszenia urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.
    - pianowe - służą do gaszenia cieczy palnych, a także niektórych ciał stałych, takich jak tkaniny czy drewno.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Bez względu na rodzaj obiektu, warto wyposażyć go w odpowiedni sprzęt gaśniczy, zapoznać się z jego oznakowaniem oraz instrukcją obsługi. W czasie niebezpieczeństwa nie ma czasu na to, by wykonywać te czynności. Stosowanie obowiązujących zasad ochrony przeciwpożarowej może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa naszego i domowników lub współpracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi usługami. W razie potrzeby służymy pomocą i doradztwem. Zapraszamy do kontaktu.