Grupy ratownicze (ERT) w zakładach pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy oraz w razie konieczności zorganizowanie pierwszej pomocy. Budowanie systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy to najskuteczniejsza forma zapewnienia pracownikom dostępu do pierwszej pomocy. Szczególnie w dużych firmach bardzo ważne jest stworzenie grupy ratowniczej ERT, Emergency Rescue Team, czyli zespołu szybkiego reagowania. Dowiedz się więcej.

Grupy ratownicze ERT w firmie – co to?

Jest to norma w dużych firmach i korporacjach, szczególnie tych międzynarodowych. Grupa ratownicza ERT to specjalnie wytypowani pracownicy, którzy zostali wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy w firmie. Pracownicy oprócz normalnych obowiązków wykonywanych w pracy muszą być odpowiednio przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy dostosowanego do specyfiki firmy. Ilość osób w grupie ratowniczej ERT w firmie zależna jest od ryzykowności miejsca pracy czy liczby zatrudnionych pracowników. Pracownicy posiadają również umiejętność działania zespołowego i zarządzania akcją ratowniczą do czasu przybycia służb zawodowych.

Przykładowo, w przypadku upadku z wysokości nie warto marnować cennego czasu, czekając na przyjazd pogotowia ratunkowego. Każda minuta jest na wagę złota i może decydować nie tylko o zdrowiu, ale również o życiu poszkodowanego. W oczekiwaniu na przyjazd karetki członek grupy ratowniczej może przystąpić do wykonania pierwszej pomocy. Warto wdrożyć takie rozwiązanie zwłaszcza w dużych firmach oraz w tych, w których występuje większa liczba potencjalnych zagrożeń.

Zalety grupy ratowniczej ERT w zakładzie pracy

Do najważniejszych zalet posiadania grupy ratowniczej (ERT) w zakładzie pracy należy zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pracowników. Dbałość o inwestowanie w rozwój i bezpieczeństwo pracowników może również przekładać się na zwiększoną motywację do wykonywania obowiązków i podniesioną wydajność pracy. Ponadto, implementując takie rozwiązanie, przedsiębiorstwo polepsza swój wizerunek jako firmy odpowiedzialnej społecznie.