Dźwiękowy System Ostrzegania. Komunikaty wewnętrzne i ewakuacyjne

Rozwiązania DSO to zaawansowane produkty z branży bezpieczeństwa pożarowego, które stosowane są w wielu budynkach. Dźwiękowy System Ostrzegania to funkcjonalne i uniwersalne narzędzie nadające komunikaty wewnętrzne i ewakuacyjne, pozwalające na bezpieczną i efektywną ewakuację osób. Zastanawiasz się, czym właściwie jest Dźwiękowy System Ostrzegania oraz gdzie odnalazł swoje zastosowanie?

Dźwiękowy System Ostrzegania – co to?

DSO, Voice Alarm Systems, Voice Evacuation Systems, czyli Dźwiękowe Systemy Ostrzegania to część ochrony przeciwpożarowej budynków. Specjalistyczne systemy nagłośnieniowe obejmują w swoim zakresie cały obiekt, czyli wszystkie pomieszczenia, w których przewiduje się przebywanie osób. Dzięki temu skutecznie podnoszą poziom bezpieczeństwa w budynkach.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegania – zastosowanie

Ich najważniejszym zadaniem jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji, a jednocześnie informowanie osób przebywających w danym obiekcie o możliwym zagrożeniu. To właśnie DSO odpowiada za uruchomienie odpowiednich sygnałów ostrzegawczych w przypadku konieczności ewakuacji osób z miejsc zagrożonych lub objętych pożarem. Komunikaty wewnętrzne i ewakuacyjne nadawane są w sposób automatyczny, po otrzymaniu sygnału z elementów systemu sygnalizacji pożaru lub ręcznie, na żądanie operatora. Dźwiękowe Systemy Ostrzegania mogą być stosowane również jako nagłośnienie do nagłaśniania komunikatów wewnętrznych i do wykonywania funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie.

Gdzie stosuje się Dźwiękowe Systemy Ostrzegania?

Rodzaje budynków, w których muszą zostać zamontowane Dźwiękowe Systemy Ostrzegania, reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Obejmuje to m.in. takie budynki, jak porty lotnicze, stadiony i hale widowiskowo-sportowe, obiekty handlowe, hotele i budynki biurowe, a także szpitale czy budynki oświaty oraz kultury i sztuki.