Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Stanowią one niezbędny element praktycznie każdego budynku. Ich zadaniem jest spowolnienie rozprzestrzeniania się ognia w obiekcie. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, BZP, to wszelkiego rodzaju metody i działania stosowane już na etapie projektowania, które wzmacniają konstrukcję poprzez zwiększenie odporności ogniowej. Ich zastosowanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Obejmuje to m.in. ściany, stropy, jak i same materiały budowlane o odpowiednio wysokiej klasie reakcji na ogień. Nie są sterowane i nie wymagają ingerencji człowieka w przypadku zagrożenia.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe - co to?

Jest to termin obejmujący szerokie spektrum produktów oraz praktyk. Przede wszystkim są to materiały wbudowane w konstrukcje, które mają spowolnić lub zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia w budynku. Celem zastosowania BZP jest zwiększenie czasu dostępnego na ewakuację oraz opanowanie zagrożenia, oraz minimalizacja strat. W odróżnieniu od aktywnych bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe nie wymagają aktywacji. Stanowią one samoistną skuteczną barierę zatrzymującą pożar bez potrzeby stosowania dodatkowych systemów i produktów, których celem jest wykrycie lub zwalczanie zagrożenia.

Przykładowe bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe - rodzaje BZP

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe to szereg gotowych rozwiązań, które posiadają:

  • deklarację stałości właściwości użytkowych,
  • aprobaty techniczne,
  • certyfikaty,
  • klasyfikację ogniową.

BZP dzielą budynek na części, wykorzystując ognioodporne ściany i podłogi. Do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zaliczamy także strukturalną ochronę ppoż., która zabezpiecza podstawowe elementy konstrukcyjne, odpowiednie drogi ewakuacyjne (okna i drzwi ppoż.) oraz zastosowanie materiałów ognioochronnych. Ponadto obiekt zabezpieczony przeciwpożarowo musi spełniać klasę odporności ogniowej regulowaną przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozdział 2. Odporność pożarowa budynków.