Bezpieczeństwo pożarowe w magazynie

Magazynowanie to jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego w wielu firmach. Składowanie różnego rodzaju towarów to główna zaleta tego typu powierzchni. Jednak może to nieść za sobą duże ryzyko pożaru, co dotyczy przede wszystkim substancji i materiałów, które są podatne na zapłon lub przyczyniają się do łatwego rozprzestrzeniania ognia. Może się to wiązać z ogromnymi stratami finansowymi, ale też utratą zdrowia, a nawet życia przez pracowników, dlatego ważne jest by zadbać o bezpieczeństwo pożarowe w magazynie i przestrzegać obowiązujących przepisów.

O czym należy pamiętać?

Ochrona przeciwpożarowa budynku to szereg przepisów, których pracownicy muszą przestrzegać. Ponadto na właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek dbania o to, by magazyn czy inny budynek produkcyjny czy użyteczności publicznej był wyposażony w niezbędne urządzenia, które zapewnią bezpieczeństwo w zagrażającej sytuacji. Dodatkowo urządzenia te muszą mieć aktualne badania kontrolne, a wszystkie drogi ewakuacyjne powinny być oznaczone, w sposób czytelny.

Bezpieczeństwo pożarowe w magazynie zależy od dostępności w obiekcie środków, takich jak:

  • urządzenia gaśnicze, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie,
  • urządzenia do wykrywania i sygnalizowania pożaru,
  • urządzenia oddymiające,
  • hydranty i zawory hydrantowe,
  • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
  • szafki na klucze ewakuacyjne,
  • klapy odcinające i drzwi przeciwpożarowe,
  • pompownie przeciwpożarowe,
  • podręczny sprzęt gaśniczy,

Jakie zagrożenia mają wpływ na wybuch pożaru w magazynie?

Na samym początku warto podkreślić, że magazyny to miejsca, które są obarczone szczególnym zagrożeniem związanych z występowaniem wielu niekorzystnych czynników. Zalicza się do nich przede wszystkim nieuporządkowany sposób składowania materiałów palnych, nieodpowiednia lokalizacja budynków i placów składowych, palna konstrukcja magazynu, brak zachowania zasad ostrożności przy używaniu ognia przez pracowników, np. przy paleniu papierosów, brak nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym magazynu czy też niesprawne urządzenia alarmowe.

Oprócz wyposażenia obiektu w systemy bezpieczeństwa, kluczowe są także regularne szkolenia dla pracowników, którzy powinni znać obowiązujące zasady przeciwpożarowe. Warto też zadbać o systematyczne przeglądy i konserwację sprzętów, takich jak np. gaśnice.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W razie potrzeby służymy pomocą. Zapraszamy.