Szkolenia ppoż. i med.

Zajmujemy się przeprowadzaniem profesjonalnych szkolenia ppoż, które z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracowników w Państwa firmie. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Posiadają oni doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne niezbędne do tego, aby szkolenia ppoż na długo zostały w pamięci wszystkich jego uczestników. Polecamy się w miejscowości Warszawa, Wrocław, Legnica, Lubin, Polkowice, Głogów, Wałbrzych, Bolesławiec i wielu innych. 

Zajęcia prowadzone, zarówno w formie wykładu jak i ćwiczeń praktycznych, pozwalają na lepsze zrozumienie poruszanego problemu, a co za tym idzie, bezpośrednio wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń wraz z formularzami zgłoszeniowymi mogą Państwo znaleźć w kolejnych zakładkach.

Naszą dewizą jest przełamywanie stereotypów nudnych i niepotrzebnych szkoleń.

Nasze programy szkoleniowe

Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów i kierowników

Kompleksowe szkolenie omawiające rozwiązania pozwalające na zoptymalizowanie sposobu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym.

 W trakcie szkolenia omawiane są praktyki, których wdrożenia pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zakładu jedynie poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań natury organizacyjnej. Zwiększamy bezpieczeństwo, bez potrzeby inwestowania środków finansowych w zabezpieczenia bierne.

 Jesteśmy w stanie zoptymalizować bezpieczeństwo pożarowe każdego zakładu i mamy w tym bardzo duże doświadczenie.

Wykorzystanie sprzętu gaśniczego

Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony ppoż.

Szkolenie kierowane zarówno do kadry kierowniczej jak i pracowników na stanowiskach robotniczych. W trakcie szkolenia omawiany są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego Państwa zakładu. 

Wypełniamy obowiązek każdego pracodawcy jakim jest zapoznanie wszystkich pracowników z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz dajemy możliwość praktyczne przećwiczenia gaszenia symulowanego pożaru. 

Co więcej, omawiamy sposób postępowania w zadymionych pomieszczeniach oraz prawidłowy sposób prowadzenia ewakuacji. Uczestnicy mają możliwość pokonania drogi ewakuacyjnej prowadzącej przez sztucznie zadymiony namiot. Wszystko to daje niezapomniane wrażenia ze szkolenia i na długo utrwala przedstawione wiadomości.


Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej

Szkolenie podstawowe dla każdej grupy robotniczej

Szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów z wieloletnią praktyką zawodową i odpowiednimi kwalifikacjami oraz orgnizatorami wielu seminariów naukowych w tematyce ratwonictwa medycznego. 

Program szkolenia składa się z części ogólnej i dedykowanej do zagrożeń mogących wystąpić w danym zakładzie.   

Każdy z uczestników po wysłuchaniu części teoretycznej bierze czynny udział w części praktycznej, w ramach której ma możliwość sprawdzenia w praktyce uzyskanej wiedzy, a wszystko pod okiem doświadczonych instruktorów.


Szkolenie grup ratowniczych (alarmowych)

Szkolenie dedykowane dla osób wydzielonych do przeciwdziałania zagrożeniom w zakładach produkcyjnych

Tworzenie grup ratowniczych (alarmowych) w dużych zakładach produkcyjnych stało się standardem świadczącym o dużej świadomości i odpowiedzialności kierownictwa zakładu. Aby zapewnić prawidłowe ich funkcjonowanie niezbędne jest wdrożenie prawidłowego systemu rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego a następnie przekazanie odpowiedniej wiedzy pracownikom wydzielonym do grup ratowniczych.

Program szkolenia jest dostosowywany do procesu produkcyjnego oraz zagrożeń mogących wystąpić w zakładzie. 

Każdy z uczestników po wysłuchaniu części teoretycznej bierze czynny udział w części praktycznej, w ramach której ma możliwość sprawdzenia w praktyce uzyskanej wiedzy, a wszystko pod okiem doświadczonych instruktorów.


Masz pytania, prosimy o kontakt!

Sprawdź nasze ostatnie realizacje:

Sprawdź nasze ostatnie referencje: