Kontakt

Adres do koresponencji:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 16
59-225 Chojnów

Dział sprzedaży i konserwacji sprzętu gaśniczego:
tel. +48 881 693 371
email: waldemarszklarz@bhprevent.pl

Dział obsługi klientów korporacyjnych:
tel. +48 796 954 001
email: biuro@bhprevent.pl

Dział dokumentacji i opracowań
tel. +48 575 512 487
email: dokumentacja@bhprevent.pl

Dział prac i konserwacji na wysokości
tel. +48 733 055 998
email: piotrkubica@bhprevent.pl

Dział księgowości
tel. +48 795 099 864 
email: ksiegowosc@bhprevent.pl


email: info@bhprevent.pl
strona internetowa: www.bhprevent.pl

NIP: 694-116-64-34
REGON: 366312115

PKO BP o.1 w Chojnowie
32 1020 3017 0000 2202 0414 4325

Masz pytania, prosimy o kontakt!

Sprawdź nasze ostatnie realizacje:

Sprawdź nasze ostatnie referencje:

Zapraszamy do współpracy!