Nasz zespół

Nasz zespół tworzą osoby pasjonujące się bezpieczeństwem pożarowym. Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje oraz bogate doświadczenie co pozwala nam rzetelnie i kompetentnie wykonać każde powierzone zlecenie. Każdy z naszych specjalistów jest najwyższej klasy ekspertem w swojej dziedzinie, co potwierdza fakt, iż stanowimy bazę wykładowców akademickich dla szkół wyższych kształcących przyszłą kadrę podmiotów ochrony przeciwpożarowej.

 

W skład kierownictwa zespołu wchodzą:


mgr inż poż. Ryszard Dąbrowa

CEO

Specjalista ds. zarządzania instytucjami publicznymi. Oficer pożarnictwa z ponad 40 letnim stażem w branży nadzorujący instytucje tworzące system ochrony przeciwpożarowej w Polsce. 


dr inż. poż. Paweł Dąbrowa, MBA

Specjalista ds. bhp 

Ekspert ds. zarządzania bezpieczeństwem w firmach, wdrażający systemy rozwiązań poprawiające warunki pracy.  Autor ponad 300 specjalistycznych dokumentacji. Wykładowca akademicki. 


Waldemar Szklarz

Koordynator ds. sprzedaży i konserwacji sprzętu ppoż.

Emerytowany strażak od ponad 7 lat zajmujący się wyposażaniem obiektów we wszelki sprzęt warunkujący stan bezpieczeństwa pożarowego. Doświadczony konserwator.

inż. Piotr Kubica

Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem pożarowym
Project Manager

Specjalista zajmujący się koordynacją prowadzonych projektów. Szkoleniowiec z zakresu ochrony przeciwpożarowej - uczestniczył w misjach szkoleniowych w ramach polskiej pomocy rozwojowej w Etiopii i Kenii. Prowadzi badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w zakładach. Inspektor ochrony przeciwpożarowej


dr inż. poż. Szymon Ptak

Ekspert ds. zagrożenia wybuchem (ATEX)

Jedna z nielicznych osób w Polsce mogąca pochwalić się specjalistycznymi kwalifikacjami i doświadczeniem w prowadzeniu analiz zagrożenia wybuchem oraz wdrażania systemów minimalizujących ryzyko. Wykładowca akademicki.


mgr inż poż. Krzysztof Wilamowski

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków. Merytorycznie wspiera inwestycje na każdym etapie. 


inż. poż. Mateusz Sutuła

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  

Posiada bogate doświadczenie w zakresie opiniowania stosowanych rozwiązań biernych instalacji przeciwpożarowych. Uzgadnia projekty oraz wskazuje efektywne rozwiązania jednocześnie obiżając koszty inwestycji. Opiera się zarówno na polskich jak i zagranicznych normach i standardach.


mgr inż. poż. Tomasz Suracki

Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem pożarowym

Specjalista ds. bhp

    

Doświadczony specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego i bhp. Analizuje zagrożenia mogące powstać w zakładzie i doradza jakie rozwiązania przyjąć aby zminimalizować ryzyko. Prowadzi szkolenia oraz sporządza niezbędną dokumentacje.


bryg. w st. spocz. mgr Andrzej Szymański

Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem pożarowym

Specjalista ds. zagrożenia wybuchem (ATEX)


Oficer pożarnictwa z bogatym doświadczeniem w obszarze ryzyka zagrożenia wybuchem. Chemik z wykształcenia, który w pełni wykorzystuję zdobytą przez lata wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym pomagając, doradzając oraz wskazując prawidłowe systemy zabezpieczeń zakładów, w których występuję ryzyko wystąpienia zagrożenia ze strony stosowanych substancji chemicznych. 


mgr inż. poż. Patryk Rogala

Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem pożarowym

Specjalista ds. bhp

Doświadczony specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego i bhp. Analizuje zagrożenia mogące powstać w zakładzie i doradza jakie rozwiązania przyjąć aby zminimalizować ryzyko. Prowadzi szkolenia oraz sporządza niezbędną dokumentacje.mgr inż. Agnieszka Olszewska

Architekt - specjalista ds. planów ewakuacyjnych


Dokonuje inwentaryzacji obiektów oraz wypracowuje najkorzystniejsze rozwiązania z obszaru zarządzania procesem ewakuacji.  

technik poż. Konrad Szymkiewicz

Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem pożarowym

Ratownik medyczny

Szkoleniowiec i audytor z dużym bagażem doświadczeń. Prowadził szkolenia w ramach polskiej pomocy rozwojowej w Afryce. Specjalista od analizy warunków ochrony przeciwpożarowej. Z wykształcenia technik pożarnictwa oraz ratownik medyczny.


mgr inż. poż. Piotr Dąbrowa

Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem pożarowym


Szkoleniowiec oraz specjalista z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dokonuje weryfikacji obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej zakładów oraz opracowuje i sporządza dokumentację z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. 

Agnieszka Gabinet

Office Manager


Zarządza biurem i nadzoruje pracę kilkudziesięciu specjalistów. Nadzoruje proces zarządzania zleceniami oraz bieżące funkcjonowanie firmy.


mgr inż. poż. Sabina Karolak

Asystent kierownika projektów. 

Obsługuje bieżące realizacje. Odpowiedzialna za całość realizacji projektów. 

 
Chciałbyś nawiązać z nami współpracę?

Prześlij nam swoje CV na adres mailowy:

biuro@bhprevent.pl

oraz wypełnij poniższy formularz. Odezwiemy się.

Skontaktuj się z nami!

Sprawdź nasze ostatnie realizacje:

Sprawdź nasze ostatnie referencje: